• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z2 a Z11 •


      

Test z předpisu SŽDC (ČD) Z2 a Z11


Předpis SŽDC (ČD) Z2

1.

Základní výstraha PZZ je výstraha, která musí být dávána:

2.

Pod pojmem "Obvod přejezdu" se rozumí:

3.

Bezporuchový stav PZZ je stav PZS v době, kdy není vyhodnocen:

4.

Pokud přejde PZS do poruchového stavu obsluhující zaměstnanec:

5.

Obsluhovat přejezdové zabezpečovací zařízení smí:

6.

Před povolením jízdy železničního kolejového vozidla na přejezd je obsluhující zaměstnanec povinen se přesvědčit, že:

7.

Obsluhující zaměstnanec je povinen zapsat do Záznamníku poruch:

8.

Při obsluze PZM musí západka proti zpětnému točení klikou:

9.

V případě, že na indikaci činnosti PZS typ VÚD nesvítí doutnavka, ale svítí žárovky L1 a L2 pak se jedná o indikaci:

10.

Jestliže je PZS typ VÚD trvale ve Výstražném stavu a v obvodu PZS není žádné kolejové vozidlo ani se k němu neblíží, obsluhující zaměstnanec zajistí:

11.

V případě, že na indikaci činnosti PZS typ SSSR svítí indikace "AK" nebo "CK" a indikace "Přejezd uzavřen" pak se jedná o:

12.

Na PZS typ AŽD 71 má indikace "Pohotovostní stav" barvu:

13.

Na PZS typ AŽD 71 má indikace "Nouzový stav" barvu:

14.

Na PZS typ AŽD 71 má indikace "Chod měniče" barvu:

15.

Na PZS typ AŽD 71 má červenou barvu indikace:

16.

Jestliže na PZS typ AŽD 71 svítí indikace "Poruchový stav":

17.

Dopravní opatření zavedená při použití tlačítka "Otevřeno" opatřené plombou na šňůrce na PZS typ SSSR a AŽD 71 mohou být odvolána:

18.

Dopravní opatření zavedená při použití tlačítka "Otevřeno" opatřené počítadlem obsluhy na PZS typ SSSR a AŽD 71 mohou být odvolána:

19.

Kdy může být použito tlačítko "Dopravní klid na přejezdu" pro zajištění dočasné výluky PZS?

20.

Pokud na PZS je indikován výpadek hlavního napájení pak obsluhující zaměstnanec:

Předpis SŽDC (ČD) Z11

1.

Zkratka TRS vyjadřuje:

2.

V režimu simplexního provozu se dílčí hovory v radiostanici oddělují slovy:

3.

Při bouřce je zakázáno:

4.

Při vzniku rušení a nesrozumitelnosti na naladěném kanále přenosné radiostanice se musí:

5.

Návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky" se za použití radiostanice vyjádří slovy:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC (ČD) Z2 a Z11 •