• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •


      

Otázky z problematiky SPPO (44 otázek)


1.

Jízdenky a doklady o zaplacení ceny mohou mít také formu

2.

Pokud nejsou jízdenka, doklad o zaplacení ceny nebo průkaz na slevu (předkládány v pouzdře) čitelné

3.

Za oprávněně odebrané neplatné doklady ČD

4.

Jízdu "ZPĚT" u vnitrostátní zpáteční jízdenky

5.

Časová jízdenka platí

6.

Jízdenka eTiket je

7.

Jízdenky platné ve vlacích jiných železničních dopravců, se kterými ČD uzavřely smlouvu

8.

Vnitrostátní jízdenku si může cestující zakoupit v předprodeji až

9.

Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky

10.

Vnitrostátní místenku pro daný vlak, kterým cestující jede, lze zakoupit u obsluhy vlaku

11.

Cestující si pro vlak SC u pokladní přepážky v období předprodeje

12.

Vnitrostátní místenku lze zakoupit v předprodeji

13.

Na rezervované místo

14.

Způsob platby

15.

Manipulační přirážka se platí ve vlaku při

16.

Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní přepážky

17.

Přerušení jízdy s jednosměrným nebo zpátečním vnitrostátním jízdním dokladem není povoleno

18.

Pokud je místo v oddíle pro samostatně cestující ženy obsazeno ženou, která si nepřeje cestovat s muži, smí další volná místa obsadit

19.

Cestujícím s jízdním dokladem pro 2. třídu vozovou

20.

Mimo zcela uzavřenou schránu lze ze živých zvířat přepravovat ve vlaku

21.

Cestující, který nastoupí do povinně místenkového vlaku nebo oddílu bez místenky

22.

Zákaz kouření v prostorech ČD

23.

Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než

24.

Ruční zavazadla

25.

Jako spoluzavazadlo

26.

Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné

27.

K přepravě v systému ČD Kurýr lze podat zásilku o maximální hmotnosti

28.

V případě zpoždění vlaku z nástupní stanice cestujícího má tento právo na návratek beze srážky

29.

V případě alternativní přepravy proplatí ČD účtenku za použití taxislužby ve výši do

30.

Časová jízdenka týdenní vydaná s prvním dnem platnosti 19. června 2017 platí do

31.

Pojmem TeleTiket se rozumí

32.

Zkratka IDS znamená

33.

Přepravné je cena

34.

Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo

35.

Malá živá zvířata ve zcela uzavíratelných schránách s nepropustným dnem jsou přepravována za podmínek pro přepravu

36.

Nedoprovázené dítě mladší 15 let nebo dítě, které nemůže bezpečně prokázat svůj věk

37.

Telefonicky podané stížnosti a podněty

38.

Předává-li cestující k úschově do ÚBP předmět (kolo) s připevněnými zavazadly

39.

Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného dokladu, nejpozději do

40.

Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do

41.

Právo z přepravní smlouvy u jízdenek eTiket

42.

Průvodčí na místě vyřizuje žádost o odškodnění za neplnění vybraných standardů (dle SPPO) vydáním odškodnění ze zařízení POP

43.

Rozměry zásilky ČD Kurýr (minimální musí umožnit nalepení Přepravního listu, maximální dle tabulky) jsou určeny

44.

Řidič autobusu NAD ve vyhlášených případech odbavuje cestující

      


• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •