• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •


      

Otázky z problematiky TR 10 (47 otázek)


1.

Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města

2.

Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává

3.

Potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad)

4.

Tarif TR 10 se řídí

5.

"Slevu pro skupinu" pro 6 a více cestujících

6.

O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat

7.

České dráhy přiznávají zvláštní jízdné pro

8.

Pro přiznání nároku na "Zpáteční slevu" se sníženou cenou pro děti do 15 let je rozhodující věk dítěte

9.

Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu

10.

Zvláštní jízdné pro děti se přiznává

11.

"Slevu pro skupinu" u 6 a více cestujících je nutné objednat nejpozději

12.

Nárok na zvláštní jízdné pro žáky mají žáci a studenti

13.

Průkaz na zvláštní jízdné pro žáky ověřují

14.

Předprodej jízdních dokladů za žákovské jízdné na nový školní rok se zahajuje

15.

Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje

16.

Vodící pes nevidomého je v 1. vozové třídě přepraven

17.

Dodatečně (při výdeji u pokladní přepážky) nebo při objednání In Karty přes e-shop ČD

18.

Řádně označený asistenční pes

19.

Nárok na slevu pro důchodce je možné prokázat papírovým průkazem na slevu pro důchodce (modro-bílý průkaz, 4155) nejpozději

20.

Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business

21.

Nárok na sníženou cenu u nabídky "VLAK+" mají

22.

Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu

23.

Aplikace IN Senior je určena pro cestující

24.

Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě

25.

Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na

26.

Žákovský průkaz

27.

Lze na Předběžnou In Kartu uplatnit slevu Rail plus do zahraničí?

28.

Může cestující požádat o validaci (označení) eTiketu do zahraničí i u vnitrostátní přepážky?

29.

Zaslat hotovou In Kartu poštou lze

30.

Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop

31.

Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze bezplatně zablokovat

32.

O duplikát In Karty lze požádat nejpozději

33.

Aplikace nahrané v čipu karty jiného subjektu

34.

Při dokoupení jednorázového doplatku do 1. vozové třídy k aplikaci IN 100 (zakoupené 15. 12. 2013 a později)

35.

Cestující s aplikací IN Senior při využití osobního vlaku v 1. vozové třídě

36.

Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou

37.

U pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku lze v současné době zakoupit traťové jízdenky

38.

Traťové jízdenky lze zakoupit

39.

Platnost "Jízdenky na léto" je

40.

Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká

41.

Kolik maximálně dětí (-15) může současně cestovat na jednu KMB?

42.

Nabídka Děti na výlet Pendolinem je určena pro společnou jízdu

43.

Sleva VLAK+ je trvale vyhlášena tarifem TR 10 do stanic

44.

Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce VLAK+

45.

Skupinová víkendová jízdenka

46.

Cestující starší 70 let si může aplikaci IN Důchodce zakoupit s platností na

47.

Aplikace IN 50 je nabízena pro tyto kategorie cestujících

      


• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •