• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •


      

Otázky z problematiky PL a Hf3 (46 otázek)


1.

Zaměstnanci v zácviku a výcviku se označují

2.

Označené výdejní místo (samolepkou In Karta) pro výdej hotových In Karet je

3.

Desatero závazných postupů pro provozní zaměstnance ČD – pokladníky při mimořádnostech najdete

4.

Každou vzniklou poruchu zařízení UNIPOK pokladník

5.

Předběžnou rezervaci místenek pokladník provádí

6.

Identifikační štítek musí mít zaměstnanec umístěn

7.

"Poukaz k výplatě hotovosti" může cestující k proplacení přímo u pokladní přepážky uplatnit po dobu

8.

Procesní listy stanovují

9.

Je možné nabít EPIK vložením EUR?

10.

Nahrávání žákovského průkazu do In Karty

11.

Jízdenku na úvěr "Sdružení Charita Česká republika" lze vystavit

12.

Při uplatnění úvěrové poukázky "Sdružení Charita Česká republika" lze na 1 poukázku odbavit

13.

Přijímat platby prostřednictvím platebních karet může pouze pokladník, který

14.

Jízdní doklady na úvěr pro školy se vystavují

15.

Pokladník může převzít bankovky a mince, které jsou

16.

Celá bankovka je taková, které

17.

Průvodka pro služební zásilku má

18.

Hmotnost zásilek pro služební účely je maximálně

19.

Pro objednání, řešení a centrální evidenci objednávek přepravy cestujících na vozíku slouží

20.

Proti rozhodnutí o zbavení pokladní způsobilosti zaměstnanec

21.

Trvalá předávka pokladny se provádí při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než

22.

PÚT jsou tiskopisy, u kterých

23.

Výtky jsou

24.

Neuzná-li zaměstnanec doplatkovou výtku, vysvětlí neuznání OPT v odpovědi na zprávu

25.

UNIPOK umožní v rámci jedné operace vydat

26.

K předběžné In Kartě

27.

Kočárek bez dítěte je přepravován

28.

Doklady pro přepravu zavazadel lze zakoupit na eShop ČD

29.

K prokazování věku dítěte od 10 do 15 let vystavují ČD

30.

Žádosti o vydání In Karty přijímají

31.

Při požadavku k proplacení Poukazu k výplatě hotovosti po skončení jeho platnosti pokladník

32.

Pokud cestující ztratí předběžnou In Kartu nebo potvrzení žádosti

33.

Lze dodatečně požádat o vystavení Dočasné papírové In Karty/Rail plus?

34.

V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku

35.

Označení asistenční psi jsou ve vlacích přepravováni

36.

Lze nahrát žákovský průkaz do karet cizích subjektů (IREDO, ODIS)?

37.

Při vyplnění kolonek z/do v žákovském průkazu

38.

Bezplatně mohou WC provozované ČD použít

39.

Služební mobilní telefon

40.

Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách

41.

Jízdní doklad EGRONET je platný na uvedených traťových úsecích

42.

Jízdní doklad Skupinová víkendová jízdenka + Německo lze zakoupit

43.

Jízdní doklad EGRONET pro 5 osob

44.

Jízdné doklad EURO-NISA-TICKET je platný na uvedených traťových úsecích

45.

Jízdní doklady MPS Slovensko

46.

Je možné s jízdenkou Labe-Elbe cestovat v úseku Děčín hl. n. – Ústní nad Labem hl. n. vlakem kategorie EuroCity?

      


• Zpět na stránku s výběrem testů pro zkoušku O-05, O-08 •