• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D3 •


      

Část první, druhá, třetí (čl. 1 - 240)


1.

Vlak první je vlak, který:





2.

Vlak druhý je vlak, který:





3.

Dlouhý vlak je vlak, jehož skutečná délka je větší než:





4.

Hlášení o příjezdu vlaku do dopravny D3 (přilehlé stanice) a uvolnění prostorového oddílu nebo žádost o souhlas k jízdě do prostorového oddílu tratě D3 (prostorových oddílů tratě D3) se nazývá:





5.

Při jízdě vlaku přes výhybku, která není střežena, je tato výhybka zajištěná, když je:





6.

Při jízdě vlaku přes výhybku, která je střežena, je tato výhybka zajištěná, když je:





7.

Křižování, předjíždění a dostižení je na trati D3:





8.

Na tratích D3 musí mít vlaky, jedoucí v jednom směru vždy:





9.

Je povoleno na tratích D3 používat Výstražný terč?





10.

Dirigující dispečer potřebuje zpravit vlak, který je již na trati D3, o poruše PZZ bez přejezdníku. Kde zpraví strojvedoucího takového vlaku o poruše tohoto PZZ?





11.

Souprava hlavních klíčů obsahuje:





12.

Jaký tvar mají v soupravě hlavních klíčů štítky od výhybek a výkolejek?





13.

Klíče od zámků výkolejek (uzamčených v poloze na kolejnici), držených v základní poloze v elektromagnetickém zámku, mají tvar:





14.

Dirigující dispečer smí vydat soupravu hlavních klíčů:





15.

Kdo v dirigující stanici doručuje strojvedoucímu soupravu hlavních klíčů?





16.

Co udělá strojvedoucí se soupravou hlavních klíčů, než ukončí dopravní službu v dopravně D3?





17.

Co udělá strojvedoucí se soupravou hlavních klíčů při přerušení dopravní služby v dopravně D3?





18.

Strojvedoucí vlaku je po odjezdu z dopravny D3 odpovědný za to, že:





19.

Strojvedoucí PMD je po odjezdu z dopravny D3 odpovědný za to, že:





20.

Strojvedoucí vlaku i PMD je po ukončeném posunu v dopravně D3 odpovědný za to, že:





21.

Rozříznutou výhybku v dopravně D3 může prohlédnout:





22.

Má-li být pojížděna rozříznutá výhybka, která je zjevně nepoškozena, musí být:





23.

Je-li rozříznutá výhybka zjevně poškozena, smí dát souhlas k jízdě přes tuto výhybku pouze:





24.

Kde jsou umístěny náhradní klíče od zámků výhybek v dopravnách D3?





25.

Kde jsou umístěny náhradní klíče od zámků výkolejek v dopravnách D3?





26.

Které náhradní klíče od zámků výhybek v uzamčené skříňce v dopravně D3 musí být zapečetěny?





27.

Které náhradní klíče od zámků výkolejek v uzamčené skříňce musí být zapečetěny?





28.

Náhradní klíče se smí použít:





29.

Hovory o použití náhradních klíčů se do Telefonního zápisníku D3:





30.

Kdo zajistí zapečetění náhradních klíčů po jejich použití?





31.

Do kdy musí přednosta dirigující stanice zajistit zapečetění náhradních klíčů po jejich použití?





32.

Které písemné rozkazy se používají na tratích D3?





33.

Strojvedoucí výchozího vlaku z dopravny D3 nemá mimořádně na stanovišti svazek rozkazů PvD3. Dirigující dispečer tomuto strojvedoucímu:





34.

Je-li umístěn telefon v dopravnách D3, musí se poblíž něho umístit:





35.

V dopravnách D3 s kolejovým rozvětvením musí být uloženy:





36.

Jak se ohlásí strojvedoucí před každým hovorem s dirigujícím dispečerem?





37.

Jak se před hovorem ohlásí dirigující dispečer?





38.

Kdy strojvedoucí zapisuje hovory vedené na spojení vlakovým rádiovým zařízením (popř. mobilním telefonem, jedná-li se o nouzové spojení) do Telefonního zápisníku D3?





39.

Jakou barvou zakresluje dirigující dispečer jízdu vlaků do tiskopisu grafikonu splněné vlakové dopravy?





40.

Jízdu směrem k dopravně D3, kde dirigující dispečer dovolil použití náhradních klíčů, smí dovolit:





      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D3 •