• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část desátá, jedenáctá (čl. 3601 - 3771)


487.

OZOV zapsal do telefonního zápisníku výpravčího připravenost k výluce. Kdy smí OZOV začít s výlukovými pracemi?

488.

Výpravčí vyloučí traťovou kolej hlášením:

489.

Výpravčí zahájí napěťovou výluku trakčního vedení hlášením:

490.

Smí vozidla, kterými se zajišťuje zásah Integrovaného záchranného systému, jet na vyloučenou kolej?

491.

Smí OZOV oznámení o skončení prací, volnosti koleje a provozuschopnosti výpravčímu určenému výlukovým rozkazem sdělit telekomunikačním zařízením?

492.

Výpravčí ukončí výluku traťové koleje hlášením:

493.

Výpravčí ukončí napěťovou výluku trakčního vedení hlášením:

494.

Výlukovým rozkazem je nařízena zkouška za jízdy rychlostí 80 km/hod před uvedením vyloučeného úseku do provozu. Jak bude OZOV a výpravčí správně postupovat před povolením zkoušky za jízdy?

495.

Je vyloučena traťová kolej s traťovým zabezpečovacím zařízením typu RPB. Upamatovávací pomůcku musí vždy použít výpravčí:

496.

Pojmem "Napěťová výluka trakčního vedení" se rozumí stav, kdy:

497.

Za umístění potřebných návěstidel pro elektrický provoz při napěťové výluce trakčního vedení odpovídá:

498.

O mimořádné jízdě se staženými sběrači při napěťové výluce trakčního vedení musí být zpraveni písemným rozkazem strojvedoucí:

499.

Který výpravčí odpovídá za zpravení strojvedoucího činného elektrického hnacího vozidla o mimořádné jízdě se staženými sběrači při napěťové výluce trakčního vedení na širé trati?

500.

Kdo zařídí umístění přenosných návěstidel pro elektrický provoz při nepředpokládané napěťové výluce trakčního vedení ve stanici?

501.

Může být OZOV, ZPŘS a vedoucí výlukových prací jedna osoba?

502.

Smí ZPŘS požádat telefonicky výpravčího o sepsání rozkazu "V" pro PMD na vyloučenou kolej (ZPŘS je na trati a jedná se o nepředpokládanou jízdu PMD)?

503.

Kdy smí dát výhybkář návěst SOUHLAS K POSUNU zaměstnanci pro řízení sledu (ZPŘS) pro posun z vyloučené staniční koleje na provozovanou staniční kolej?

504.

Za krytí vyloučených míst odpovídá:

505.

Kdo bude mít v úschově klíče od zámků výhybek a výkolejek, pokud se vyloučená kolej ve stanici kryje znemožněním náhodného postavení všech jízdních cest na vyloučené místo uzamčením výhybek a výkolejek?

506.

Žádost o zavedení štítku výluky na JOP pro krytí vyloučené koleje zapisuje:

507.

Žádost o přestavení příslušných výhybek do odvratné polohy a označení nebo zajištění jejich ovládacích prvků v určené poloze upamatovávacími pomůckami pro krytí vyloučené koleje zapisuje:

508.

Pojem "Provozní výluka" je nepředpokládaná výluka konaná:

509.

Velitel zásahu HZS dal souhlas s ukončením provozní výluky (zavedené z důvodu odstranění následků mimořádné události). Jak bude výpravčí správně postupovat?

510.

Kdo plní povinnosti OZOVa při provozní výluce?

511.

Jakým způsobem se organizuje jízda vozidel na kolejích s provozní výlukou?

512.

Smí stát na koleji s provozní výlukou vlak?

513.

Výpravčí zahájí provozní výluku traťové koleje hlášením:

514.

Kdo zajistí krytí koleje s provozní výlukou?

515.

V informačních systémech provozovatele dráhy jsou k dispozici:

516.

Plán vlakové dopravy je souhrn:

517.

Postup vyhlašování směnového plánu je uveden v předpise:

518.

Kdo a jak vyhlašuje plán vlakové dopravy při poruše provozní aplikace?

519.

O změnách ve vlakové dopravě výpravčí:

520.

Informovat o okamžité dopravní situaci ve vlakové dopravě hradláře, hláskaře, závoráře a obchůzkáře je výpravčí povinen:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •