• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část pátá, šestá (čl. 2135 - 2359)


201.

Jízdní řád je:

202.

Každý vlak musí mít své označení, které se skládá z:

203.

Číslo trasy vlaku (též číslo vlaku) je číslo přidělené vlaku na konkrétní trati a konkrétní časové poloze v rámci sestavy jízdního řádu, které je nejvýše:

204.

Nejvyšší dovolená rychlost je:

205.

Stanovená rychlost je:

206.

Který dokument určuje základní rychlost jednotlivých druhů vlaků?

207.

Základní rychlost u vlaků osobní dopravy s postrkovým nebo vloženým hnacím vozidlem, které není dálkově řízeno z vedoucího hnacího vozidla je:

208.

Základní rychlost u vlaků s postrkem nezapojeným na průběžnou brzdu (nezavěšený postrk) je:

209.

Jakou rychlostí je omezena základní rychlost pro Lv vlaky?

210.

Jak bude strojvedoucí projíždějícího vlaku postupovat ve stanici, kde dochází ke zvýšení stanovené rychlosti?

211.

Jak bude strojvedoucí projíždějícího vlaku postupovat ve stanici, kde dochází ke snížení stanovené rychlosti?

212.

Podle určení rozeznáváme vlaky:

213.

Podle druhu dopravy rozeznáváme:

214.

Při členění vlaků podle druhu dopravy mezi vlaky osobní dopravy podle předpisu SŽDC D1 nepatří:

215.

Při členění vlaků podle druhu přepravy mezi vlaky nákladní dopravy podle předpisu SŽDC D1 nepatří:

216.

Lokomotivní vlaky (Lv) patří mezi vlaky:

217.

Nutný pomocný vlak je:

218.

Podle pořadí mají přednost v jízdě před ostatními vlaky:

219.

V případě mimořádností v drážní dopravě jsou podle důležitosti na posledním místě (pokud provozní dispečer neurčil jinak):

220.

Podle pravidelnosti se vlaky dělí na vlaky:

221.

Vlaky v pravidelných trasách jedou v trasách:

222.

Vlaky v mimořádných trasách (ad hoc) jedou v trasách:

223.

K pravidelným trasám nepatří:

224.

Pravidelné vlaky jsou vlaky jedoucí v trasách s přidělenou kapacitou dráhy konkrétnímu dopravci a s jízdním řádem obsaženým v GVD:

225.

Rušící vlaky jsou vlaky jedoucí v trasách s přidělenou kapacitou dráhy konkrétnímu dopravci a s jízdním řádem obsaženým v GVD:

226.

Vlaky podle potřeby jsou vlaky jedoucí v trasách s přidělenou kapacitou dráhy konkrétnímu dopravci a s jízdním řádem obsaženým v GVD:

227.

K mimořádným trasám patří:

228.

Nabídkové (též katalogové) trasy jsou:

229.

Následy jsou:

230.

Trasa pravidelného vlaku, který nejezdí denně, je ve dnech, kdy podle GVD nejede považována za trasu:

231.

Následy se označují:

232.

Který vlak smí být vypraven s náskokem?

233.

Kdo odpovídá za přechodnost vozidel na konkrétní trati?

234.

Délka vlaku se zjišťuje a uvádí:

235.

Do informačních systémů se délka vlaku udává:

236.

Hmotnost vlaku (PMD) je součet hmotností všech vozidel:

237.

Jak musí být brzděn každý vlak?

238.

Kde je uvedena zábrzdná vzdálenost pro jednotlivé tratě?

239.

Kdo provede zkoušku brzdy?

240.

Jak se zaokrouhluje výsledek výpočtu skutečného brzdícího procenta?

241.

Čemu se rovná brzdící váha vlaku brzděného průběžnou brzdou?

242.

K I. způsobu brzdění patří brzdy v režimu:

243.

K II. způsobu brzdění patří brzdy v režimu:

244.

Kdo je povinen ohlásit mimořádnosti na vlaku, dříve než se jízda vlaku uskuteční?

245.

Je povinností dopravce nahlásit mimořádnost na vlaku (pro zadání požadavku do informačních systémů)?

246.

Požadavek na odstavení vlaku ve stanici na 6 dnů, musí dopravce projednat předem:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •