• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část druhá, třetí (čl. 384 - 1504)


58.

Pro nerušený průjezd vozidel na trati i ve stanici musí být zachován stanovený:

59.

Jako staniční koleje se nazývají koleje:

60.

Záhlaví je:

61.

Zhlaví je:

62.

Dopravní koleje jsou:

63.

Manipulační koleje jsou:

64.

Ručně přestavovaná výhybka je výhybka:

65.

Místně přestavovaná výhybka je výhybka:

66.

Ústředně přestavovaná výhybka je výhybka:

67.

Odvratná výhybka je výhybka, která tvoří:

68.

Odborně způsobilí zaměstnanci dopravce mohou při posunu přestavovat ručně nebo místně přestavované výhybky a výkolejky, pokud je to stanoveno:

69.

Výhybka se považuje za střeženou:

70.

Musí mít každý mechanický zámek pro zajištění výhybek hlavní a náhradní klíč?

71.

Hlavní klíče od trvale uzamčených výhybek má v úschově vždy:

72.

Výkolejka je:

73.

Prohlídku výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek provádí obsluhující zaměstnanci SŽDC:

74.

Došlo-li k trvalé změně údajů, uvedených v TTP, aniž jejich změna byla vydána, musí být zpravováni strojvedoucí o této změně do dne účinnosti příslušné změny TTP po dobu:

75.

O trvalých změnách stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze, které nejsou v TTP uváděny (např. aktivace odjezdového návěstidla) musí být strojvedoucí zpravováni po dobu:

76.

Pro účely předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy se podle návěstí hlavních návěstidel stanice rozdělují na:

77.

Stanice s rychlostní návěstní soustavou se v TJŘ:

78.

Značkou P jsou v TJŘ označeny:

79.

Značkou N jsou v TJŘ označeny:

80.

Značkou B jsou v TJŘ označeny:

81.

Trpasličí hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a:Nápověda


82.

Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a:Nápověda


83.

Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA je vyjádřena pomalu přerušovaným:

84.

Pomalu přerušované modré světlo na cestovém návěstidle je návěst:

85.

Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA může být pouze na:Nápověda


86.

Jízdu na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla smí zaměstnanec dovolit:

87.

Je-li pro dovolení vjezdu nebo odjezdu vlaku diktován písemný rozkaz pomocí rádiového zařízení, musí být v textu uveden:

88.

Černá čtvercová deska, na ní bílý kruh s černým mezikružím je návěst:

89.

Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ mimo jiné upozorňuje:Nápověda


90.

Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENO S PŘEDVĚSTÍ mimo jiné upozorňuje:

91.

Hraničník je nepřenosné návěstidlo s návěstí:

92.

Návěst HRANICE PROVOZOVATELE DRÁHY je:Nápověda


93.

Návěst HRANICE DOPRAVNY (bílá lichoběžníková deska s černým okrajem, postavená na nejdelší straně, uprostřed desky je černé číslo), upozorňuje:

94.

Černé číslo na návěsti HRANICE DOPRAVNY:

95.

Nejsou-li v základní poloze výhybky pro jízdu z traťové koleje přestaveny, na návěsti HRANICE DOPRAVNY:

96.

Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ (bílá obdélníková deska s červeným okrajem, postavená na delší straně, uprostřed desky jsou černá písmena "Os") přikazuje:Nápověda


97.

Návěst MOŽNO PROJET upozorňuje strojvedoucího projíždějícího vlaku na to, že již byla oznámena porucha:Nápověda


98.

Za správnost návěstí na vlacích a posunových dílech a za jejich umístění na správných vozidlech odpovídá:

99.

Strojvedoucí (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) musí být o dočasné pomalé jízdě a o časovém vymezení její platnosti (od - do hodin):

100.

Výstražnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku:

101.

Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude, nebo byl zpraven o umístění výstražného terče, musí upozornit strojvedoucího (příp. i zaměstnance v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče:

102.

Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit:

103.

Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno použít:

104.

Návěst Neplatné návěstidlo (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě, umístěné jako znak X):Nápověda


      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •