• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část šestnáctá + Přílohy (čl. 4325 - 4334, Přílohy)


636.

Dnem účinnosti předpisu SŽDC D1 bude předpis SŽDC (ČD) D2/2:

637.

Doporučený příděl návěstidel:

638.

Povolenky jsou:

639.

Povolenka bílé barvy je předpisem SŽDC D1 určena:

640.

Povolenka červené barvy je předpisem SŽDC D1 určena:

641.

Povolenka modré barvy je předpisem SŽDC D1 určena:

642.

Povolenka žluté barvy:

643.

Tabulky brzdících procent lze najít:

644.

Nápis "2KL" na označovacím štítku má význam:

645.

Nápis "PřL1" na označovacím štítku má význam:

646.

Nápis "Se10" na označovacím štítku má význam:

647.

Nápis "Lc4-8" na označovacím štítku má význam:

648.

Nápis "Lo" na označovacím štítku má význam:

649.

Nápis "Lk" na označovacím štítku má význam:

650.

Nápis "Sp2" na označovacím štítku má význam:

651.

Nápis "VL1" na označovacím štítku má význam:

652.

Nápis "Vy10" na označovacím štítku má význam:

653.

Nápis "Sv2" na označovacím štítku má význam:

654.

Nápis "OX53" na označovacím štítku má význam:

655.

Příklady telefonických hlášení a zápisů v dopravní dokumentaci jsou uvedeny:

656.

Řešení některých dopravních situací (uváznutí vlaku na širé trati) jsou uvedena:

657.

Závazné slovní znění pro zahájení výluky zní:

658.

Závazné slovní znění pro ukončení výluky zní:

659.

Závazné slovní znění pro zavedení telefonického dorozumívání zní:

660.

Závazné slovní znění pro ukončení telefonického dorozumívání zní:

661.

Telefonické dorozumívání je nutno zavést:

662.

Telefonické dorozumívání je nutno zavést po vzniku poruchy:

663.

Telefonické dorozumívání je nutno zavést nejpozději před sjednáním jízdy prvního vlaku:

664.

Dojde-li k uváznutí vlaku na širé trati, oznámí tuto skutečnost:

665.

Při návratu vlaku ze širé trati nebo při jeho odvozu pomocným hnacím vozidlem je nutno:

666.

Pomocné hnací vozidlo pojede do poslední stanice obsazené (dálkově řízené) výpravčím jako:

667.

Z poslední stanice obsazené (dálkově řízené) výpravčím pojede pomocné hnací vozidlo na širou trať jako:

668.

Při změně způsobu telefonického dorozumívání (např. během údržby zabezpečovacího zařízení bude zahájena výluka traťové koleje) se původně zavedený způsob telefonického dorozumívání:

669.

Postup a zápis výpravčího do Záznamníku poruch při žádosti udržujícího zaměstnance organizační složky SŽDC o zavedení telefonického dorozumívání je následující:

670.

Postup a zápis výpravčího do Záznamníku poruch při žádosti udržujícího zaměstnance organizační složky SŽDC o zavedení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty je následující:

671.

Po ukončení obousměrného pojíždění traťové koleje výpravčí ukončí zabezpečení jízd vlaků nabídkami a přijetími tím, že zahájí telefonické dorozumívání na jednosměrně pojížděné traťové koleji takto:

672.

Značení hlavních návěstidel indikátorovou tabulkou s číslicí 5 smí být provedeno jen v případě, že v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu konstrukce všech výhybek umožňuje při návěstěné rychlosti:

673.

Značení hlavních návěstidel indikátorovou tabulkou s číslicí 3 smí být provedeno jen v případě, že v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu konstrukce i jen jedné výhybky umožňuje při návěstěné rychlosti:

674.

Návěst KOLEJIŠTĚ S VLOŽENÝM NÁVĚSTIDLEM se umísťuje na všechna:

675.

Návěst HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI:

676.

Návěst KONEC VLAKOVÉ CESTY:

677.

Návěst ZDVIHNĚTE SBĚRAČ:

678.

Není-li možné umístit návěst PŘIPRAVTE SE K VYPNUTÍ PROUDU:

679.

Návěst ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST:

680.

Rychlostník doplněný tabulkou s obrazem lokomotivy:

681.

Tabule K doplněná tabulkou s obrazem lokomotivy:

682.

Výstražný kolík:

683.

Staničník (žlutá deska):

684.

Označník se umisťuje na:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •