• Zpět na úvodní stránku projektu •


Testové otázky z předpisu SŽDC D1


Část první (čl. 1 - 383)


Část druhá, třetí (čl. 384 - 1504)


Část čtvrtá (čl. 1505 - 2134)


Část pátá, šestá (čl. 2135 - 2359)


Část sedmá (1. část) (čl. 2360 - 2788)


Část sedmá (2. část) (čl. 2789 - 3339)


Část osmá, devátá (čl. 3340 - 3600)


Část desátá, jedenáctá (čl. 3601 - 3771)


Část dvanáctá (čl. 3772 - 4015)


Část třináctá, čtrnáctá, patnáctá (čl. 4016 - 4324)


Část šestnáctá + Přílohy (čl. 4325 - 4334, Přílohy)• Zpět na úvodní stránku projektu •